Mijn Brabant Match
Brabant Match B.V. 0

Anton of Abdul?

Het maakt ons niet uit.

Samen sterk voor anti-discriminatie

Je hoort het steeds vaker: (on)bewuste discriminatie op de werkvloer. Iemand met een bepaalde huidskleur, leeftijd of geloofsovertuiging wordt op een andere manier behandeld dan iemand met een andere huidskleur, leeftijd of geloofsovertuiging. Ook uitzendbureaus worden al geruime tijd in de gaten gehouden en aangepakt op het gebied van discriminatie. Lees bijvoorbeeld het artikel van de NOS of het item van Radar AVROTROS. Een harde aanpak vanuit de overheid zou een einde moeten maken aan het verschil maken tussen kandidaten, maar tot op heden behouden veel uitzendbureaus ongestraft een discriminerende ondertoon. Soms gebeurt dit bewust, door bijvoorbeeld kandidaten op basis van huidskleur te weigeren. Echter, in veel gevallen is er ook een vorm van onbewuste discriminatie, bijvoorbeeld door zonder hierbij na te denken alleen maar mannen uit te nodigen voor een gesprek.

Bij Brabant Match is er geen ruimte voor welke vorm van discriminatie dan ook. Gelukkig is die is er ook nooit geweest. We leggen graag uit hoe wij tegenover discriminatie staan en wat we doen om dit tegen te blijven gaan.

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent het “onterecht verschil maken in de behandeling van mensen” (bron: Rijksoverheid). Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd of religie. Wanneer Brabant Match een “Anton” wél op gesprek zou laten komen en een “Abdul” niet (terwijl het cv gelijk zou zijn), zouden we ons kenbaar maken aan discriminatie op basis van naam/persoon. Als we iemand van 50 niet op gesprek laten komen en iemand van 30 wél (terwijl het cv gelijk zou zijn), zouden we ons kenbaar maken aan discriminatie op basis van leeftijd. Dit zijn duidelijke vormen van discriminatie.

Het is echter soms lastig te bepalen of er sprake is van een bepaalde vorm van discriminatie, bijvoorbeeld bij een afwijzing op een vacature. Voor sommigen voelt de reden wellicht als pure discriminatie, terwijl het voor anderen een ‘logische’ afwijzing is. Een sollicitant op de vacature van vrachtwagenchauffeur (laten we hem “Abdul” noemen) wordt afgewezen, omdat hij niet over een rijbewijs beschikt. Een andere sollicitant op dezelfde vacature (laten we hem “Anton” noemen) mag op gesprek komen en wordt aangenomen. Hij beschikt wél over een rijbewijs. Wellicht voelt het voor Abdul of voor iemand anders als discriminatie op basis van naam/persoon, maar daar is hier geen sprake van. Abdul wordt namelijk niet afgewezen vanwege zijn naam of wie hij is als persoon, maar vanwege een functie-eis (de beschikking over een rijbewijs). De afwijzing is gegrond en heeft geen discriminerende ondertoon.

Er zijn nog veel meer vormen van discriminatie, zoals discriminatie op basis van burgerlijke staat, seksuele geaardheid, geslacht of nationaliteit.

Waarom is er discriminatie bij uitzendbureaus?

Uitzendbureaus werken met mensen. Ieder mens denkt anders en vindt ‘iets’ van wat dan ook. Vanuit onze biologie zijn onze hersenen getraind om direct iets van iemand te vinden. We schetsen in ons hoofd onbewust een profiel van mensen die we zien en spreken. Daar komt nog bij dat we 95% van onze keuzes onbewust maken (bron: Gezondheidsplein). Prikkels in onze hersenen zorgen ervoor dat we, zonder hierbij na te denken, bepaalde dingen doen zoals we ze doen. Daardoor kunnen er bepaalde vormen van discriminatie optreden, terwijl de medewerker van het uitzendbureau zich hier helemaal niet van bewust is.

Discriminatie in welke vorm dan ook compleet uitsluiten, is namelijk moeilijker dan het lijkt. Door een (voor het gevoel) klein verschil te maken of een bepaalde (voor het idee onbelangrijke) keuze te maken, kan iemand al bezig zijn met discrimineren. Dat je de hele dag met en voor mensen werkt, maakt het er niet makkelijker op om dit te vermijden. Dit mag echter nooit een excuus zijn om je als uitzendbureau schuldig te maken aan welke vorm van discriminatie dan ook.

Erger zou zijn als uitzendbureaus zich bewust schuldig maken aan discriminatie, bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers liever een blanke of een jongere medewerker hebben. Door vervolgens kandidaten met een andere huidskleur of 50+’ers uit te sluiten van de selectieprocedure, zou een uitzendbureau discrimineren op topniveau. Deze vorm van discriminatie bestaat puur uit eigenbelang voor het uitzendbureau. Zij zouden geen opdrachtgevers willen verliezen en maken zich daarom maar schuldig aan (stiekeme) discriminatie. Alles voor de portemonnee. Het is schrikwekkend hoe vaak dit in de uitzendbranche voorkomt.

Wat doet Brabant Match om discriminatie de deur te wijzen?

We vinden het belangrijk dat iedereen gelijk wordt behandeld. We kunnen overigens ook niet anders dan ons hieraan houden, simpelweg omdat het in de grondwet staat (bron: De Nederlandse Grondwet). Vanuit onze intrinsieke motivatie om iedere kandidaat aan een matchende baan te helpen, voelen we ons keihard verantwoordelijk om iedereen hulp te bieden, ongeacht huidskleur, leeftijd, nationaliteit of andere persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Brabant Match heeft zich nooit beziggehouden en zal zich nooit bezighouden met discriminatie. Dit kunnen we hardmaken met de volgende aandachtspunten:

  • Brabant Match zoekt niet naar kandidaten van een bepaalde leeftijd, met een bepaalde huidskleur, met een bepaalde nationaliteit of met specifieke andere persoonlijke eigenschappen en kenmerken die ons schuldig zouden maken aan discriminatie. We nemen dit ook niet in overweging bij de selectie van kandidaten voor een bepaalde vacature. Abdul maakt met hetzelfde cv als Anton evenveel kans op invulling van de vacature.
  • Brabant Match accepteert geen openstaande vacatures of opdrachtgevers die discriminerende eisen stellen, zoals een leeftijdsrange of een geslachtsvoorkeur.
  • Brabant Match hanteert geen afwijkende arbeidsvoorwaarden tussen verschillende arbeidscontracten.
  • Brabant Match stelt elke vacature open voor zowel mannen als vrouwen. Zij maken bij gelijkwaardige cv’s ook even veel kans. Dit geldt ook voor het openstellen van onze vacatures voor kandidaten van welke religie dan ook, welke leeftijd dan ook, welke seksuele geaardheid dan ook, etc.

Wat moet ik doen als ik me slachtoffer voel van discriminatie?

Bij alles wat we doen, zeggen en beslissen, zijn we ons bewust van anti-discriminatie. Brabant Match medewerkers worden op kantoor geïnformeerd over ons anti-discriminatiebeleid en hier wordt streng op toegezien. Het staat je echter vrij om ons op de hoogte te brengen, wanneer je het gevoel hebt dat er sprake is van discriminatie. Je mag ons bellen (0492-745107), je mag een e-mail sturen (info@brabantmatch.nl) of je mag langskomen op kantoor (Mark 4 te Gemert). Heeft de vorm van discriminatie naar jouw idee zo’n omvang dat je dit niet via Brabant Match wilt of kunt spelen, maar hierover in gesprek wilt met een andere instantie? Neem in dat geval bijvoorbeeld contact op met het antidiscriminatiebureau in jouw gemeente of kijk op www.discriminatie.nl.

Vragen over
anti-discriminatie?
Bel of mail ons!

Direct contact opnemen Inschrijven
Whatsapp Brabant Match B.V.
Brabant Match B.V. Reactie binnen één werkdag
Stel direct je vraag aan één van onze toppers in Gemert of Sint-Oedenrode!